tisdag 30 augusti 2011

I forskningens tjänst


Jag har anmält mig till LifeGene, läs nedan. Har svarat på en massa frågor och bokat in en tid för hälsokontroll, sen blir det regelbundna kontroller framöver. 

Texten nedan är kopierad från https://www.lifegene.se/introduktion/

LifeGene är ett unikt projekt för bättre hälsa

LifeGene är ett omfattande forskningsprojekt för att få bättre kunskap om hur våra gener, vår omgivning och vårt sätt att leva påverkar vår hälsa.
Inom medicinsk vetenskap finns fortfarande outforskade områden och vi tror att LifeGene kommer att ge helt ny kunskap om våra vanligaste folksjukdomar och hälsoproblem som exempelvis astma, allergier, infektioner, fetma, förslitningsskador, kroniskt trötthet och smärta, och de stora sjukdomarna senare i livet - hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
LifeGene kommer att bli Sveriges största befolkningsstudie. En halv miljon personer ska rekryteras som frivilliga under de kommande åren. Projektet kommer att pågå under många år framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar